Dentre outras mostras

Entre Cuba, Suíça e Espanha

Videocreación
América Latina

Selección:  Ada Azor. Proyecto Circo

Graciela Taquini
Secretos/5:20/2007
Lo sublime lo banal/12:29/2004
(co-dirigido: Gabriela Larrañaga & Teresa Puppo)


Lucas Bambozzi
Aquí de Novo /6/2002
Postcard/13’/2003

.
Ximena Cuevas
Tómbola/7:47/2001
Cuerpos de papel/4:5/1997

.

Regina Jose Galindo

Tumba/1:32/ 2009
Crisis Cloth/6:49/2009
Mientras ellos siguen libres/2:26/2007
Poligráfo/5:23/2008
Crisis Blood/14:44/2009

.

Leave a Reply